بخش سبک زندگي بخش آموزشي براي تمام خانواده ها است

در بخش سبک زندگي مجله ياس تنها به شما مهارت هاي زندگي را آموزش مي دهيم و اينکه چگونه يک زندگي شاد و سالمي داشته باشد و با مشکلات چگونه برخورد کنيد
در بخش سبک زندگي مجله ياس تنها به شما مهارت هاي زندگي را آموزش مي دهيم و اينکه چگونه يک زندگي شاد و سالمي داشته باشد و با مشکلات چگونه برخورد کنيد
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد