سبک و روش زندگي / آشپزي،زناشويي،خانه داري،همسرداري

درباره روش زندگي و سبک زندگي نوين،داشتن زندگي شاد در کنار همسر و فرزند،خانواده ايراني و زندگي ايراني،آموزش آشپزي،آموزش مسائل زناشويي،آموزش مسائل ديني،تعبير خواب
درباره روش زندگي و سبک زندگي نوين،داشتن زندگي شاد در کنار همسر و فرزند،خانواده ايراني و زندگي ايراني،آموزش آشپزي،آموزش مسائل زناشويي،آموزش مسائل ديني،تعبير خواب
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد