مرد افغان برادرش را به قتل رساند و فرار کرد

قتل برادر,حوادث,قتل مرد افغان,عاشق ليلي به قتل رسيد,
مرد افغان برادرش را به قتل رساند و فرار کرد اخبار اتباع خارجي - سال‌ها قبل در افغانستان وقتی عاشق لیلی شدم، تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. مدتی بعد متوجه شدم برادرم هم عاشق دختری شده، اما نمی‌دانستم آن دختر لیلی است . .قتل برادر,حوادث,قتل مرد افغان,عاشق ليلي به قتل رسيد,
مجله ياس تنها