اوتيسم کدام کودکان را تهديد مي کند؟

بيماري اوتيسم,علائم اوتيسم,اوتيسم در کودکان,درمان اوتيسم,نشانه هاي اوتيسم,اوتيسم چيست؟,
اوتيسم کدام کودکان را تهديد مي کند؟  اوتيسم در کودکان،علائم اوتيسم کودک،اوتيسم چيست؟ بخش کودک - اختلالات طیف اوتیسم اغلب در سال دوم تولد ظاهر می‌شوند، البته در موارد شدید فقدان علاقه به تعاملات اجتماعی حتی در سال اول هم بروز پیدا می‌کند. . . .بيماري اوتيسم,علائم اوتيسم,اوتيسم در کودکان,درمان اوتيسم,نشانه هاي اوتيسم,اوتيسم چيست؟,
مجله ياس تنها