آمريکا ايران را به يهودي ستيزي متهم کرد

يهودي ستيزي,ايران متهم شد,مورگان اورتاگوس,آزادي يهوديان در ايران,
آمريکا ايران را به يهودي ستيزي متهم کرد اخبار آمريکا - مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اتهام‌زنی‌های بی‌اساس به ایران، امروز یکشنبه دوباره ادعاهایی درباره ایران مطرح کرد. . . .يهودي ستيزي,ايران متهم شد,مورگان اورتاگوس,آزادي يهوديان در ايران,
مجله ياس تنها