روز باراني در خيابان کريم خان تهران سال 1355

روز باراني,تهران قديم,خيابان کريم خان,عکس هاي قديمي,
مجله ياس تنها - روز باراني در خيابان کريم خان تهران سال 1355 تابناک با توروز باراني,تهران قديم,خيابان کريم خان,عکس هاي قديمي,
مجله ياس تنها