سخنگوي وزارت بهداشت تغيير کرد

سخنگوي وزارت بهداشت,سيما سادات لاري,
سخنگوي وزارت بهداشت تغيير کرد اخبار داخلي- مجله ياس تنها - سعید نمکی، وزیر بهداشت در حکمی، سیماسادات لاری معاون محترم فرهنگی و دانشجویی را با حفظ سمت و پست سازمانی به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت منصوب کرد. . . .سخنگوي وزارت بهداشت,سيما سادات لاري,
مجله ياس تنها