بازگشايي مرزهاي ايران و پاکستان

مرز ايران و پاکستان,روابط ايران و پاکستان,روابط تجاري با پاکستان,
بازگشايي مرزهاي ايران و پاکستان اخبار - لطيفي سخنگوی گمرک گفت: صادرات و واردات از سه مرز تجاری در سیستان و بلوچستان با پاکستان به طور کامل از سر گرفته شد. . . .مرز ايران و پاکستان,روابط ايران و پاکستان,روابط تجاري با پاکستان,
مجله ياس تنها