زهرا رکوعي و حسيني باي کرونا گرفتند

زهرا رکوعي و حسيني باي کرونا گرفتند اخبار : تست کرونای دو تن دیگر از فعالان حوزه خبر سازمان صداوسیما ( حسيني باي و زهرا رکوعي ) مثبت اعلام شد. . . ..
مجله ياس تنها