خانواده مرحوم محمد امين حسيني قاتل را بخشيدند

قتل محمد امين حسيني,بخشش قاتل,چوبه دار,ابراهيم حميدي,دادگستري خراسان جنوبي,
خانواده مرحوم محمد امين حسيني قاتل را بخشيدند اخبار خراسان جنوبي : خانواده مرحوم محمدامین حسینی دو سال پیش در تیرماه ۹۷ فرزند جوانشان را در نزاع دسته جمعی که در شهرستان قاین صورت گرفته بود از دست دادند. .. . قتل محمد امين حسيني,بخشش قاتل,چوبه دار,ابراهيم حميدي,دادگستري خراسان جنوبي,
مجله ياس تنها