سرکرده تندر در دام سربازان گمنام امام زمان / سرکرده تندر چگونه دستگير شد؟

گروه تروريستي تندر,سرکرده تندر,سربازان گمنام امام زمان,شارمهد کيست؟,
سرکرده تندر در دام سربازان گمنام امام زمان اخبار  : سربازان گمنام امام زمان (عج) به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا به نام «تندر» ضربه اساسی وارد کردند. . . . .گروه تروريستي تندر,سرکرده تندر,سربازان گمنام امام زمان,شارمهد کيست؟,
مجله ياس تنها