ديدن آلت تناسلي زن در خواب چه تعبيري دارد؟ / تعبير خواب ديدن آلت تناسلي زن

تعبير خواب,آلت تناسلي زن,ديدن آلت تناسلي در خواب,تعبير خواب امام صادق(ع),تعبير خواب جابر مغربي,تعبير خواب حضرت دانيال(ع),
ديدن آلت تناسلي زن در خواب چه تعبيري دارد؟ در اين بخش مي خواهيم درباره تعبير خواب ديدن آلت تناسلي زن در خواب از بان معبران با شما بگوييم . . .مجله ياس تنها : تعبیرگری می‌گوید: اگر دو تا زن با هم یک فرج دارند، تعبیرش این است که آن‌ها زن یک مرد می‌شوند. - حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی فرج تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری. - تعبیرگری می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که مثل زن‌ها فرج دارد، یـعـنـی خوار و رسوا می‌شود. - حضرت دانیال (ع)…
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد