100 هزار توماني جديد را ببينيد / صد هزار توماني جديد با صفرهاي کم رنگ شده

صد هزار توماني جديد,100 هزار توماني جديد,تصوير صد هزار توماني جديد,عکس 100 هزار توماني جديد,
100 هزار توماني جديد را ببينيد . صد هزار توماني جديد مجله ياس تنها : عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در برنامه‌ای در تلوزیون از ۱۰۰ هزار تومانی جدید رونمایی کرد. 4 صفر این چک کم رنگ شده است عصرايرانصد هزار توماني جديد,100 هزار توماني جديد,تصوير صد هزار توماني جديد,عکس 100 هزار توماني جديد,
مجله ياس تنها