جو بايدن از ماه محرم ميگويد / نامزد دموکرات هاي آمريکا

مجله ياس تنها

جو بايدن از ماه محرم ميگويد / نامزد دموکرات هاي آمريکا

جو بايدن از ماه محرم ميگويد

اخبار آمريکا : «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مناسبت آغاز ماه محرم و سال جدید هجری قمری در توییتی نوشت:
 . . ..

مجله ياس تنها : «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مناسبت آغاز ماه محرم و سال جدید هجری قمری در توییتی نوشت:

"همانطور که دوستان و همسایگان مسلمان ما شروع سال نو اسلامی را گرامی می دارند و به فداکاری ای که در ماه مقدس محرم انجام شد ، احترام می گذارند ، بیایید همه ما در کنار هم در مبارزه برای شفقت، برابری و عدالت بایستیم."

عصرايران

بخش خبري مجله ياس تنها

ديگر امکانات
?
?
?