نظر شما چيه؟ / نظر سنجي از دختر و پسرهاي جوان درباره مريخ

سفر به مريخ,برگشت از مريخ,خراب شده سفينه,نظر سنجي از دختران,نظر سنجي از پسران,
نظر سنجي از دختر و پسرهاي جوان درباره مريخ در اينجا مي خواهيم يک سوال عجيب از شما داشته باشيم تا ببينيم نظر دختر ها و پسرها در اين باره چيست؟ سوال اين است که اگر روزي به مريخ سفر کرديد و سفينه شما دچار اشکال شد و نتوانستيد به زمين برگرديد چه احساسي را خواهيد داشت و چه کار خواهيد کرد؟ نظر خود را براي ما ارسال کنيدسفر به مريخ,برگشت از مريخ,خراب شده سفينه,نظر سنجي از دختران,نظر سنجي از پسران,
مجله ياس تنها