علت ناخن جويدن کودکان چيست؟

ناخن جويدن,عادات کودکانه,علت ناخن جويدن,درمان ناخن جويدن,
علت ناخن جويدن کودکان چيست؟ بخش کودک : به طور اجتماعی ناخن جویدن عادت ناخوشایندی است که می تواند باعث تحقیر، سرکوب های احساسی و آسیب های اجتماعی شود. . . .ناخن جويدن,عادات کودکانه,علت ناخن جويدن,درمان ناخن جويدن,
مجله ياس تنها