خواندن چهار قل چه خواص و برکاتي دارد؟

برکات سوره فلق,برکات سوره ناس,برکات سوره اخلاص,برکات سوره کافرون,برکات چار قل,
خواندن چهار قل چه خواص و برکاتي دارد؟ بخش ديني : چهار قُل یا چارقل، عنوانی برای چهار سوره کافرون، اخلاص، فلق و ناس که همه با کلمه «قُل» در قرآن کریم شروع می‌شوند. بنابر روایتی که از پیغمبر (ص) گفته شده و به حدیث ذات القلاقل معروف است، خواندن چهار سوره ذکر شده، برای در امان ماندن از بلایا سفارش شده است. . .. برکات سوره فلق,برکات سوره ناس,برکات سوره اخلاص,برکات سوره کافرون,برکات چار قل,
مجله ياس تنها