بخند تا زندگي زيباتر شود / خنديدن چه فوايدي دارد؟

خنده کردن,خنديدن,فوايد خنده,
فوايد لبخند زدن سبک زندگي : افرادي که بيشتر مي خندند بهتر زندگي مي کنند . لازمه خنديدن حتما داشتن پول زياد نيست فقط لازم است واقع بين باشد تا متوجه شويد که زندگي اصلا ارزش ناراحت بودن را ندارد . . . . .خنده کردن,خنديدن,فوايد خنده,
مجله ياس تنها