بيمه رايگان براي روستائيان و عشاير

بيمه رايگان,بيمه روستائيان,بيمه عشاير,
روستائيان و عشاير بيمه رايگان مي شوند اخبار بيمه : کمالي گفت : روستائیان و عشایر بدون بیمه از امروز یکم مهرماه به صورت رایگان بیمه می‌شوند. . . . .بيمه رايگان,بيمه روستائيان,بيمه عشاير,
مجله ياس تنها