برداشت پسته در نصرت آباد زاهدان

برداشت پسته,نصرت آباد,زاهدان,
برداشت پسته در نصرت آباد زاهدان اخبار زاهدان : باغداران روستای گراغه، برداشت اولین محصول پسته خود را از باغات این منطقه آغاز کردند. . . ..برداشت پسته,نصرت آباد,زاهدان,
مجله ياس تنها