کشف آنتي بيوتيک طبيعي در روسيه

آنتي بيوتيک طبيعي که محققان روسي کشف کرده اند بخش پزشکي : به نقل از اسپوتنیک، محققان دانشگاه تیومن روسیه برای نخستین بار یک آنتی بیوتیک طبیعی یافته اند که قدرت تاثیرگذاری فراگیری دارد و می تواند بر مقاومت پاتوژن ها در برابر داروها غلبه کند. . . .
مجله ياس تنها