انتقاد تند نماينده سبزوار از حسن روحاني

انتقاد,حسن روحاني,نماينده سبزوار,ريش حسن روحاني,
انتقاد تند نماينده سبزوار از حسن روحاني اخبار : نماینده سبزوار در مجلس درباره ماسک جدید روحانی گفت: کشور به حال خود رها شده ... و روحانی در بند حفظ خط ریش خویش است. روحانی وقیح است و ملت را به تمسخر گرفته . .. عصرايرانانتقاد,حسن روحاني,نماينده سبزوار,ريش حسن روحاني,
مجله ياس تنها