انتقاد رحيم پور ازغدي از عملکرد حسن روحاني

انتقاد از روحاني,رحيم پور ازغدي,رئيس جمهور ايران,
انتقاد رحيم پور ازغدي از عملکرد حسن روحاني اخبار سياسي : در یک نشست دانشجویی با دکتر حسن رحیم پور، یکی از پرسشگران از وی در خصوص اظهارات جدید رئیس دولت سوال کرد که با پاسخ قابل تامل این استاد دانشگاه رو به رو شد. . . . .انتقاد از روحاني,رحيم پور ازغدي,رئيس جمهور ايران,
مجله ياس تنها