قديمي ترين قاليچه ايراني

قاليچه قديمي,قاليچه ايراني,
قديمي ترين قاليچه ايراني اخبار :‌کهن‌ترین قالیچه جهان، قالی پازیریک نام دارد و متعلق به ایرانیان است. قدمت قالی به قرن ‌ها پیش از میلاد مسیح بر می‌گردد و هم اکنون، در کشور روسیه نگهداری می‌شود . . . تابناک با توقاليچه قديمي,قاليچه ايراني,
مجله ياس تنها