وقتي افراد بزرگ هم کودک ميشوند

روانشناس,بزرگ کوچک,مرجان پلوئي,کودک درون,رفتارهاي کودکانه,
وقتي افراد بزرگ هم کودک ميشوند بخش کودک : یک کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی ( پلوئي ) درباره علل به وجود آمدن رفتارهای کودکانه در افراد بالغ توضیحاتی داد. . . . .روانشناس,بزرگ کوچک,مرجان پلوئي,کودک درون,رفتارهاي کودکانه,
مجله ياس تنها