قصد شوخي با همسرم داشتم نه قتل او

قتل همسر,شوخي و قتل,حوادث,
قصد شوخي با همسرم داشتم نه قتل او اخبار حوادث :‌ مردي که همسرش به قتل رسيده بود گفت من قصد کشتن همسرم را نداشتم و فقط با او شوخي مي کردم . . . .قتل همسر,شوخي و قتل,حوادث,
مجله ياس تنها