عکس يکتا ناصر و دخترش در کنار ماشين شاسي بلند

يکتا ناصر,عکس,ماشين شاسي بلند,
عکس يکتا ناصر و دخترش در کنار ماشين شاسي بلند مجله ياس تنها : یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت: روزها درگذرند لحظه را دریابیم . . .. تابناک با تويکتا ناصر,عکس,ماشين شاسي بلند,
مجله ياس تنها