مرغ 20 هزار توماني در بازار زنجان

مرغ,زنجان,بازار,
مرغ 20 هزار توماني در بازار زنجان اخبار زنجان : رئیس اتاق اصناف زنجان ( موسوي ) از عرضه ۲۷ تن مرغ گرم و ۱۵ تن مرغ منجمد به بازار زنجان خبر داد. . . .مرغ,زنجان,بازار,
مجله ياس تنها