دسته بندي : بيوگرافي ،
بازيگر معروف سينما در کنار نوه هايش / اضغر حيدري

بازيگر معروف سينما در کنار نوه هايش

بخش سينما : در اين تصوير آقاي اصغر حيدي بازيگر معروف سينما را در کنار نوه هايش مي بينيد . . . .

تابناک با تو