درمان کرونا با قطره فلج اطفال / آيا قطره فلج اطفال براي درمان کرونا مفيد است؟

واکسن فلج اطفال,واکسن کرونا,درمان کرونا,ويروس کرونا,قطره فلج اطفال,
درمان کرونا با قطره فلج اطفال بخش پزشکي : نخستین واکسنِ فلج اطفال که توسطِ دکتر جوناس سالک، یک دانشمندِ آمریکایی، تولید شد، با استفاده از ویروس‌های «غیرفعال» - ذراتی از ویروس‌های مرده- تولید شد.  . . .  .واکسن فلج اطفال,واکسن کرونا,درمان کرونا,ويروس کرونا,قطره فلج اطفال,
مجله ياس تنها