افرادي با گروه خوني O نسبت به کرونا مقاوم تر هستند

ويروس کرونا,گروه خوني O,مبتلا شده به کرونا,درمان کرونا,
افرادي با گروه خوني O نسبت به کرونا مقاوم تر هستند بخش پزشکي : در گروه خونی O، کمترین تماس با ویروس وجود دارد که فقط با تشکیل آنتی ژن نوع H به ویروس متصل می شود. . . . .ويروس کرونا,گروه خوني O,مبتلا شده به کرونا,درمان کرونا,
مجله ياس تنها