سوالات جنسي کودک از والدين / ديدن والدين در زمان رابطه جنسي

رابطه جنسي در حضور کودک,سوالات جنسي کودک,رابطه زناشويي,
سوالات جنسي کودک از والدين بخش زناشويي :  شاید بزرگترین قاتل شور و اشتیاق شما این فکر است که تصور کنید با وجود بچه‌ها در خانه دیگر نمی‌توانید رابطه زناشویی در حضور فرزندتان داشته باشید، زیرا ممکن است بچه‌ها شما را ببینند . . . .رابطه جنسي در حضور کودک,سوالات جنسي کودک,رابطه زناشويي,
مجله ياس تنها