کرونا در دماي بالا چقدر مقاومت ميکند؟

ويروس کرونا,قدرت کرونا,مقاومت کرونا,
کرونا در دماي بالا چقدر مقاومت ميکند؟ بخش پزشکي : در اين مطلب مي خواهيم درباره جديدترين يافته محققان درباره ويروس کرونا با شما صحبت کنيم . کرونا چقدر مقاوم است؟  . . ويروس کرونا,قدرت کرونا,مقاومت کرونا,
مجله ياس تنها