تفاوت سکوت در مردان و زنان

سکوت کردن,علت سکوت مردان,علت سکوت زنان,
تفاوت سکوت در مردان و زنان سبک زندگي : اغلب مرد‌هایی که در معرض استرس شدید قرار دارند در خود فرو می‌روند، سکوت می‌کنند و بی‌احساس می‌شوند تا مسئله خود را به شکلی حل کنند . . . .سکوت کردن,علت سکوت مردان,علت سکوت زنان,
مجله ياس تنها