زمين لرزه در استان يزد

زمين لرزه,زلزله,يزد,بهاباد,
بهاباد در استان يزد لرزيد،زلزله در بهاباد،زلزله در استان يزد،اخبار زلزله در يزد،آمار تلفات زلزله استان يزد
مجله ياس تنها