ماسک با تصوير محمد دوستت دارم

ماسک محمد دوستت دارم,ايمان رحماني,
ماسک با تصوير محمد دوستت دارم اخبار : «ایمان رحمانی» نماینده پارلمان کوزوو در واکنش به اقدام ضداسلامی سفیر فرانسه با زدن ماسک «محمد دوستت دارم» در صحن عمومی مجلس حضور یافت. ..  .ماسک محمد دوستت دارم,ايمان رحماني,
مجله ياس تنها