پهبادي که جايگزين جنگنده اف 16 خواهد شد

پهباد پيشرفته,پهباد آمريکايي,جنگنده اف 16,
جديدترين پهباد ارتش آمريکا،پهباد پيشرفته که جايگزين جنگنده اف 16 خواهد شد
مجله ياس تنها