آقاي دکتر محمد احمدي نژاد وارد 64 سالگي شد

محمد احمدي نژاد,رئيس جمهور سابق,64 سالگي رئيس جمهور,
آقاي دکتر محمد احمدي نژاد وارد 64 سالگي شد اخبار سياسي : کانال دولت بهار این عکس را منتشر کرد و نوشت امروز محمود احمدی‌نژاد ۶۴ ساله شد. . . . تابناک با تومحمد احمدي نژاد,رئيس جمهور سابق,64 سالگي رئيس جمهور,
مجله ياس تنها