تشکر احمدي نژاد به زبان انگليسي

  • پنجشنبه 08 آبان 1399 ، 20:8
تشکر احمدي نژاد به زبان انگليسي

تشکر احمدي نژاد به زبان انگليسي

اخبار داخلي : محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، در توئیتی فیلم کوتاهی از خود منتشر کرده و به زبان انگلیسی از مرد برای آرزوهای خوبی که برای او کردند، تشکر کرده است. . . . .

پارسينه