جو بايدن دست به دامان آيه اي از قرآن شد / انتخابات رياست جمهوري آمريکا

جو بايدن دست به دامان آيه اي از قرآن شد

اخبار انتخابات آمريکا : پوستری در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از جو بایدن دست به دست می‌شود که برای جلب آرای مسلمانان آمریکا طراحی شده است. . . .

مجله ياس تنها : این پوستر با آیه ۶ سوره شرح مزین شده است. در این آیه آمده است: ان مع‌العسر یسرا؛ پس از هر گرفتاری، گشایشی است. . . .

تابناک با تو