دسته بندي : بيوگرافي ،
زينب سليماني فرزند حاج قاسم درباره شکست ترامپ در انتخابات نوشت

زينب سليماني فرزند حاج قاسم درباره شکست ترامپ در انتخابات نوشت

بخش بيوگرافي : او نوشت: باخت ترامپ قمارباز و جنایتکار در انتخابات آمریکا امری نیست که خوشحالی خود را از آن پنهان کنیم. خوشحالی از رفتن ترامپ هرگز به معنای رضایت از روی کار آمدن کسی نیست که خود از بانیان داعش است و شهادت سردار ما را «اجرای عدالت» خواند. . . . .

مجله ياس تنها :

واکنش دختر حاج قاسم سليماني به باخت ترامپ در انتخابات

تابناک با تو