چرا پروازهاي فرودگاه بيرجند کم شده است؟

چرا پروازهاي فرودگاه بيرجند کم شده است؟

اخبار بيرجند : مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی آقاي طهماسبي گفت: متأسفانه کاهش مسافر، سه پرواز یکی از شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه بیرجند را لغو کرد. . . . .

مجله ياس تنها : طهماسبی مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌جنوبی گفت : متأسفانه کاهش مسافر سه پرواز یکی از شرکت‌های هواپیمایی از فرودگاه بیرجند را لغو کرد.

- او  با اشاره به اینکه این پرواز‌ها مربوط به مسیر بیرجند- تهران و به عکس بوده است، بیان‌کرد: این شرکت هواپیمایی نه تنها پرواز‌های مربوط به فرودگاه بیرجند بلکه پرواز‌های به زاهدان و شمال کشور را نیز لغو کرده است.

- طهماسبی ادامه‌داد: این پرواز تا قبل از شیوع کرونا و بحث ضرورت استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما‌ها حدود ۱۵۰ مسافر از مسیر فرودگاه بیرجند به تهران و بالعکس داشت که با قانون جدید باید تنها ۶۰ درصد یعنی حدود ۹۷ مسافر را پذیرش می‌کرد.

- مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌جنوبی افزود:، ولی در آخرین پرواز‌های این شرکت به دلایل عدیده، چون شیوع کرونا، گرانی بلیت‌ها و…تن‌ها حدود ۴۰ تا ۶۰ مسافر داشت که به واسطه نداشتن صرفه اقتصادی پرواز‌های خود را لغو کرد.

- او با بیان اینکه امیدواریم با بهبود شرایط، رایزنی‌های مسئولین امر برای حل مشکل شرکت‌های هواپیمایی این پرواز‌ها مجدد برقرار شود، یادآور شد: شرکت‌های هواپیمایی همچنان با بخشنامه قدیم اقدام به فروش بلیط می‌کنند.

طهماسبی ادامه‌داد: ممکن است این سوال مطرح شود که چرا پرواز با یک مبدأ و مقصد مشخص برای یک شرکت هواپیمایی صرفه اقتصادی نداشته و آن را لغو می‌کند و برای شرکت دیگری صرفه اقتصادی دارد که این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌جنوبی افزود: برخی از شرکت‌ها هواپیما‌های کوچک و کم استهلاک دارند و از این جهت پرواز در این شرایط نیز برای آنان صرفه اقتصادی داشته و با شرکت هواپیمایی دیگر قابل مقایسه نیست.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان