عکسي ناراحت کننده که در فضاي مجازي منتشر شد

عکسي ناراحت کننده که در فضاي مجازي منتشر شد

اخبار فضاي مجازي : یکی از ساکنان خانه سالمندان در ونیز ایتالیا در پی شیوع کرونا دخترش را از طریق صفحه پلاستیکی در آغوش می‌گیرد. این عکس مورد توجه کاربران فضای مجازی در سراسر جهان قرار گرفته است. . . .

تابناک با تو