قديمي ترين کامپيوتر جهان

مجله ياس تنها

قديمي ترين کامپيوتر جهان

قديمي ترين کامپيوتر جهان

بخش علمي : در اين تصویر یکی از قدیمی‌ترین کامپیوتر‌ها متعلق به سال ۱۹۵۸ را مشاهده می‌کنید. . . .

تابناک با تو

ديگر امکانات
?
?
?