وقتي شيرخوار سينه را درست نميگيرد چه کنيم؟

مجله ياس تنها
وقتي شيرخوار سينه را درست نميگيرد چه کنيم؟

وقتي شيرخوار سينه را درست نميگيرد چه کنيم؟

بخش کودک - روش شير دادن به نوزاد را بايد بدانيد تا نوزاد بتواند به اندازه کافي شير بخورد . در ادامه درباره اينکه اگر نوزاد پستان را درست نگيرد مادر چه بايد بکند مي خوانيد . . . .

به ادامه برويد

مجله ياس تنها - باید او را از پستان جدا کرده و کمک کنید تا پستان را درست بگیرد .

- در این گونه موارد، باید ابتدا فشار مکیدن شیرخوار را خنثی کرده و بعد او را جدا کنید تا آسیبی به بافت پستان وارد نشود.

- پس یک انگشت تمیز خود را وارد گوشه دهان شیرخوار کنید یا روي قسمتی از پستان که نزدیک دهان شیرخوار است، فشار بیاورید و یا چانه شیرخوار را پایین بکشید تا پستان را رها کند. . ..

منبع : اوما