حاج مصطفي تحيري از گارد شاهنشاهي تا ورود به سپاه پاسداران

شهيد تحيري,سردار علي تحيري,

حاج مصطفي تحيري از گارد شاهنشاهي تا ورود به سپاه پاسداران بخش بيوگرافي : شاه دستور داده بود که آنجا یک مانوری انجام بشود. در این مانور ما هم از تهران یک تیم چترباز بردیم، که شرکت کنیم. وقتی ما وارد شیراز شدیم، به ما گفتند که شما به باشگاه افسران بروید، بچه‌ها هم به هنگ ۲۸ بروند.  . . به ادامه برويدمجله ياس تنها - انقلاب اسلامی ایران از آن دسته اتفاقاتی بود که همه چیز را دگرگون کرد. رژیم شاهنشاهی ایران که به وقوع پیوستن این انقلاب را باور نمی کرد، در روزهای آخر حیاتش تا می توانست زندانی…
مجله ياس تنها