سردار سليماني در شب يلدا

تصوير حاج قاسم سليماني در شب يلدا،شهيد سردار سليماني همراه دوستان در شب يلدا
مجله ياس تنها