مشخصات پهباد دست پرتاب ساخت سپاه پاسداران،پهباد قائم

پهباد دست پرتاب,پهباد جديد,پهباد قائم,

مشخصات پهباد قائم ساخت سپاه،پهباد دست پرتاب سپاه،پهباد جديد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
مجله ياس تنها