کنجد باعث کاهش کلسترول خون ميشود ، خواص کنجد

کنجد,کلسترول خون,فشار خون,طب سنتي,

خواص کنجد براي کاهش کلسترول خون،کنجد به کاهش فشار خون کمک مي کند،چگونه يک خوراک کنجد خوشمزه درست کنيم
مجله ياس تنها