امشب جلال مقامي مهمان برنامه دورهمي خواهد بود

جلال مقامي,برنامه دورهمي,مهران مديري,

مهران مديري امشب ميزبان جلال مقامي خواهد بود،برنامه دورهمي با جلال مقامي
مجله ياس تنها